Tuổi Tý

Tuổi Tý Sinh Năm: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Trong số 12 con giáp, chuột được chọn và con vật tiên phong, dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình

Showing 1–12 of 14 results