Phong Thuỷ Hợp Tuổi Sửu

Tuổi Sửu Sinh Năm : 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.