Liên hệ

Bạn có thể liên hệ nhận hàng qua :

Địa chỉ: 1448, Đường 3/2 , P. 2, Q. 11, TP HCM
Email: www.luu.vn@gmail.comChủ tài khoản : HUỲNH VĂN MƯỜI

Ngân Hàng: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK, CN TÂN ĐỊNH

Số tài khoản :0071002416937

SMS CTK: HUYNH VAN MUOI ->STK: 0071002416937 -> NGAN HANG VIETCOMBANK, CN TAN DINH

Chủ tài khoản VNĐ : HUỲNH VĂN MƯỜI

Ngân Hàng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU, PGD Bình Trị Đông

Số tài khoản :62240429

SMS CTK: HUYNH VAN MUOI ->STK: 62240429 -> NGAN HANG THU0NG MAI A CHAU, PGD Binh Tri Dong

———————–

Chủ tài khoản USD : HUỲNH VĂN MƯỜI

Ngân Hàng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU, PGD Bình Trị Đông

Số tài khoản :72426909

Swiftcode: ASCBVNVX

Chủ tài khoản : HUỲNH VĂN MƯỜI

Ngân Hàng: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á, PGD BÊN XE MIỀN TÂY

Số tài khoản : 0103790041

SMS CTK: HUYNH VAN MUOI ->STK: 0103790041 -> NGAN HANG D0NG A, PGD BEN XE MIEN TAY

Chủ tài khoản : ĐOÀN ÁNH HỒNG DƯƠNG

Ngân Hàng: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CN BÌNH CHÁNH, HCM

Số tài khoản :6440205291679

SMS CTK: HUYNH VAN MUOI ->STK: 6200205033933 -> NGAN HANG N0NG NGHIEP VA PHAT TRIEN N0NG TH0N, PGD Binh Tan