Phong Thuỷ Hợp Tuổi Mùi

Tuổi Mùi Sinh Năm: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.