HƯỚNG DẪN NGƯỜI MUA HÀNG

1. ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Luu.vn Vào “Danh mục sản phẩm” để lựa chọn sản phẩm và số lượng sản phẩm muốn mua. Sau đó click vào ô “Mua sản phẩm”.

Bước 2: Click vào ô “Tiếp tục mua hàng” nếu muốn mua thêm sản phẩm khác.

Click vào ô “Đặt hàng” nếu muốn tiến hành đặt hàng mua sản phẩm.

Click vào ô “Tiếp tục mua hàng” nếu muốn mua thêm sản phẩm khác.

Bước 3. Nhập địa chỉ email vào ô “Địa chỉ email của tôi”. Sau đó click vào ô “Tiếp tục”.

Bước 4. Điền thông tin giao hàng, rồi click vào ô “Tiếp tục”

Bước 5. Chọn phương thức vận chuyển

Bước 6. Chọn phương thức thanh toán. Rồi click vào ô “Tiếp tục”.

Bước 7. Xem lại thông tin đơn hàng, rồi click vào ô “Hoàn tất đặt hàng”.