GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Cá nhân, công ty, Người bán chịu trách nhiệm với pháp luật về nội dung đã đăng trên Luu.vn. Luu.vn chịu trách nhiệm xác minh tài khoản đăng ký hợp lệ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên luu.vn sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Luu.vn chỉ đứng vai trò là bên thứ 3 tiếp nhận thông tin khiếu nại và cung cấp các thông tin liên quan. Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

Bước 1: Người mua gửi thắc mắc, khiếu nại tới Tổ quản trị bằng các hình thức sau:

– Điện thoại: 0942819991

– Email: www.luu.vn@gmail.com

– Gửi thư qua hệ thống bưu chính hoặc gặp trực tiếp tại địa chỉ: Cty Nhơn Mỹ; địa chỉ: 1448, Đường 3/2 , P. 2, Q. 11, TP HCM, Điện thoại: 0942819991

Bước 2: Tổ quản trị sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Luu.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: luu.vn sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp.

Bước 4:Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của luu.vn thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Bước 3: Luu.vn  sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp.

Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Luu.vn  thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật