GÓC TÂM SỰ - NHỮNG TẢN VĂN HAY

Tôi từng đọc qua một câu như thế này: Trong cuộc đời này bạn sẽ gặp một người mà nếu không được bên cạnh...