Tin mới

0
Anh sẽ yêu cô vợ ngực lép đến tận 50, 60 năm nữa, và mãi về già… Hân ngồi sau xe Cúc, phanh gấp. Cúc...

GÓC TÂM SỰ - NHỮNG TẢN VĂN HAY

0
--------------------------------------------------------------- Lúc người vợ không ăn cơm quyết tâm giảm béo, người chồng sẽ nói : Thích ăn thì ăn không ăn thì thôi tùy...

LỜI HAY - Ý ĐẸP - CHÂM NGÔN CUỘC SỐNG - THƠ

0
01. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. 02. Ở đời đừng cầu...

0
Anh sẽ yêu cô vợ ngực lép đến tận 50, 60 năm nữa, và mãi về già… Hân ngồi sau xe Cúc, phanh gấp. Cúc...