Canxi

Canxi là nguyên tố thiết yếu cho sự sống


Canxi (calcium) là gì? Canxi là một loại khoáng chất thiết yếu của cơ thể, trong đó có 98% nằm ở xương và răng. Cơ thể được bổ sung canxi qua chế độ ăn

Showing all 5 results