Một clip thật xự xúc động- Bạn cứ cho đi, rồi một ngày bạn nhận lại nhiều gấp bội phần..

1041